Plåtdetaljer & Övrigt

Vi har egen tillverkning i vår verkstad och lagerför därför många plåtbeslag i olika kulörer. Vi kan också tillverka specialbeslag efter din ritning. Det går bra att maila din ritning till oss eller använda våra färdiga mallar på vår e-handel. Vi tillverkar exempelvis skorstensbeslag, huvar, underbleck, överbleck och fönsterfoder efter ritning.

Plåtbeslag

Vi har ett stort sortiment med plåtbeslag som vi lagerför. Vi har också många kulörer i formatplåt för tillverkning. Hör gärna av dig innan du kommer hit så att det finns färdigbockat.

UV1800

Takpapp

Vi har kvalitetspapp för olika typer av montering. Ska du montera direkt på takpappen så har vi en variant för det och en annan när du monterar på läkt.

Skorstensbeslag

Skorstensbeslag

Vi tillverkar skorstensbeslag efter måtten på din skorsten. Vi har en enkel mall som visar hur du mäter upp skorstensbeslaget på vår hemsida.

Ventilationshuv

Ventilationshuv

Ventilationshuven tillverkas och anpassas efter dina mått. Vi kan tillverka avloppsluftare också som ser ungefär likadan ut som ventilationshuven.

Skorstenshuv

Skorstenshuv

Skorstenshuven anpassas och tillverkas efter måtten på din skorsten. Den går att få öppningsbar för enkel sotning samt med nät.

Infästningar

Vi har skruv till det mesta för ditt tak. Fotplåtsskruv, vindskiveskruv, nockskruv, farmarskruv, fästskruv, montageskruv etc.