Takavvattning

Stora mängder vatten behöver ledas bort från husets fasad och grund. Ett lätt sommarregn med exempelvis 1 mm nederbörd per timme på ett 100 kvadratmeter tak kan ge 500 liter vatten under 5 timmar. Takavvattning finns att få tag på i många olika färger. Handla både tak och takavvattning i samma kulör från oss. Ovan bild visar Plannjas takavvattning i Silvermetallic mörk silvermetallic kulör.

Hängränna

Hängränna

Hängrännan tar hand om vattnet som kommer från taket. Den monteras sedan ihop med omvikningskupan.

Ränngavel

Ränngavel

Ränngaveln är ett vatten-stopp på hängrännans ytterkant och ger samtidigt ett snyggt avslut.

Omvikningskupa

Omvikningskupa

Omvikningskupan monteras ihop med hängrännan och rörvinklar och leder vattnet till stupröret.

Rörvinkel

Rörvinkel

Rörvinkeln kopplas samman med omvikningskupan och till stupröret för att leda bort vattnet från taket.

Stuprör

Stuprör

Stupröret används för att leda vattnet från hängrännan ned mot marken.

Rörsvep

Rörsvep

Rörsvepet används för att hålla fast stupröret vid fasaden. Rörsvep finns till plåt, sten och trävägg.

Utkastare

Utkastare

Utkastaren monteras ihop med stupröret ned vid marken och leder bort vatten från fasaden och grunden.

Ställbar krok

Krok

Kroken monteras ihop med hängrännan och taket/takfotsbrädan beroende på krokmodell.

Rännskarv

Rännskarv

Om du behöver skarva hängrännan så används rännskarven för att få skarven tät. Silikon kan användas för att täta ytterligare.

Rännvinkel

Rännvinkel

Monteras ihop med hängränna vid hörn för att leda vidare vattnet från en hängränna till en annan.

Fällbar utkastare

Fällbar utkastare

Används när du vill ta vara på regnvatten. Exempelvis kan man ha en tunna under som samlar upp vattnen från utkastaren.

Square takavvattningssystem

Plannja Square

Plannja Square rektangulära rännor används av många arkitekter som en del i byggnadens estetiska uttryck.