Grön-Fri – Takrengöring

Vi utför Grön-Fri behandlingar på ditt tak i Gävleborg med omnejd. Grön-Fri dödar påväxten och förhindrar att den kommer tillbaka. Påväxt försvinner med tiden på väderutsatta ytor.

Som auktoriserad Grön-Fri entreprenör utför vi arbetet vilket inne – bär en trygghet för dig. Med rätt kunskap om produkt, utrustning och hjälpmedel gör vi ett effektivt och kvalitetssäkert arbete. Han – teringen med kemikalierna sker med största miljöhänsyn och gällande normer om säker- het och personligt skydd följs. Vi lämnar offert utan kostnad och i de flesta fall besöks objektet så att omfattningen och åtgärd kan bedömas. Välkommen att kontakta oss!

Referensobjekt

Grön Fri Gävleborg

Grön-Fri behandling av tak

JAPE - Auktoriserad Grön-Fri entreprenör.

Grön-Fri behandling av tak

gron fri 1 ar

Resultat efter 1 år

Gronfri

Resultat efter 2 år

Produktinformation

Grön-Fri egenskaper
Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt Grön-Fri verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas.

Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.

Grön-Fri entreprenör Hofors
Produkt Grön Fri

Grön-Fri Offert