Rotavdraget

Du använder rotavdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rotavdraget.

Rotavdrag & Villkor

För att du ska kunna nyttja rotavdraget så måste du uppfylla vissa villkor enligt skatteverket.

Här följer ett par exempel på krav som måste uppfyllas:

  • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst

Mer om villkor och vad som krävs för att nyttja rotavdraget kan du läsa om på skatteverkets hemsida. Följ länken här nedan.

Rotavdraget i deklarationen

De utbetalningar för rot-och rutarbete som Skatteverket gjort till utföraren som du anlitat under året, förifylls på din deklaration året efter.

Det är först när du godkänner din deklaration som du begär ditt rot- eller rutavdrag. Det är därför viktigt att du kontrollerar att avdraget stämmer.

Kontrollera följande

  • De förifyllda beloppen i din deklaration stämmer med beloppet på fakturan (räkna även med momsen)
  • Avdraget har skett rätt år.

Nya regler för rotavdraget

Följande förändringar har beslutats för 2016:

  • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång. Rotavdrag medges fortfarande med 50 000 kr. Avdragen räknas samman så totalt för ett år per person får du utnyttja maximalt 50 000 kronor. Se tabell här.