ABB Robot

Ökad kapacitet – ABB Robot

 

Effektivisering

Under  slutet av 2019 har vi arbetat mycket med att effektivisera vår verksamhet. En emballeringsmaskin köptes in för att avlasta verkstadspersonalen och snabba upp leveranstiderna på våra lagervaror. Vi har sett över vår orderhantering och gjort vissa justeringar som kommer att kvalitetssäkra våra leveranser ytterligare. Vi har också anställt mer personal för att möta efterfrågan på produkterna.

Asfaltering av gårdsplanen (1500 m2) är klart och ett skärmtak finns på plats. Vi har nu plats att förvara ett större antal ordrar och det underlättar lastning av ordrar som ska hämtas här. 2019 har varit ett bra år där vi har gjort ett flertal åtgärder för att allt ska rulla på så bra som möjligt inför 2020.

 

Ökad kapacitet

I januari 2020 köpte vi vår första ABB Robot. Tanken är att den ska automatisera stora delar av vår tillverkning samt kvalitetssäkra vår lagerhållning. Vi rustar för ökad efterfrågan och flera order. Vi växer i en stadig takt med vår e-handel och når ut till nya kunder dagligen. Vi vill hålla samma kvalitet och snabba leveranser som vi har haft hela tiden. Roboten kommer att vara en del i processen att ha fortsatt hög kvalitet på både produkter och service. Hela projektet förväntas vara klart under April månad.