Väggprofiler

Nya profiler i sortimentet

Vi har nu tagit in flera profiler i vårt sortiment. Här är de nya profiler som finns att läsa mer om på Plåtgrossisten.se som är vår e-handel.

  • VP15
  • VP18
  • VP35
  • VP45
  • Sinus 55
  • TP128
  • TP200

Dessa plåtprofiler kompletterar vårt tidigare sortiment väldigt bra.