Din fasad

Ett fasadbyte kan ge känslan av ett helt nytt hus om du ser till det estetiska. Ur energisynpunkt så finns det flera fördelar om du tilläggsisolerar i samband med fasadbytet. Ytterväggarna står för ungefär 20 procent av energiförlusterna i ditt hem. När du tilläggsisolerar så får du lägre uppvärmningskostnader. I materialväg finns ett flertal olika fasader att välja mellan. Vi kan ge förslag på vad som skulle passa till ditt hus.