Bra tak

Så vad är ett bra tak?
Ett tak som inte har några skador eller läcker är extremt viktigt för ditt hus. Ett läckande tak utgör en stor fara för stora och omfattande reparationer. Byt ditt tak innan det börjar gå sönder eller läcka vatten, på så vis spar du mycket pengar som annars skulle gå till reparation av t.ex undertaket.

Att byta taket är ett stort projekt och det rekommenderas att man är minst två personer vid ett takbyte. Det finns flera moment i takläggningen som kräver två personer för att det ska bli så bra som möjligt.

Det är ett tungt jobb att byta tak men det underlättar om man är fler som hjälps åt. Takplåt väger cirka 5kg/m2 vilket är lättare än tegel men fortfarande tung som ensam takläggare.

Oftast är rekommendationen att man anlitar en plåtslagare vid takbyte för att taket ska bli så bra som möjligt. Ett bra tak höjer även värdet på ditt hus samtidigt som det ger ett förhöjande estetiskt intryck.

En takläggare bör utföra takomläggningen eftersom det är en extremt viktig del av ditt hus. Våra takläggare är kompetenta med utbildning och erfarenhet. Har du själv rätt behörigheter går det bra att lägga taket helt själv. Har du det inte bör en plåtslagare anlitas så försäkringen gäller på ditt nya tak.

ROT-avdraget får användas vid takomläggning vilket gör att du får dra av halva arbetskostnaden ända upp till 50000:- per person. Det är en stor fördel för dig som inte kan lägga om taket själv.

Väljer du att lägga taket själv trots det förmånliga ROT-avdraget är det några saker du bör tänka på. När du lägger ditt tak krävs det en väldig noggrannhet och planering. Det är ett väldigt tungt jobb och bör inte göras själv om du tex har problem med ryggen eller liknande. Ju fler ni är som hjälps åt ju lättare får ni taket på plats.

Vi rekommenderar att du anlitar en takläggare om du är det minsta osäker.

Takbyte

bra tak
byta tak